Advertisement banner image
Advertisement banner image
Image at ../data/upload/4/2275284Image at ../data/upload/7/2275197Image at ../data/upload/8/2275188Image at ../data/upload/8/2275128Image at ../data/upload/5/2275095Image at ../data/upload/5/2274995Image at ../data/upload/2/2274882Image at ../data/upload/5/2274905Image at ../data/upload/6/2274856
Sub Page View
Today Page View: 1,467
Yesterday View: 8,726
30 Days View: 101,984

살림 팔아요(TV/ 냉장고등)(5)

Views : 1,568 2019-11-02 15:01
뉴 광고/홍보/장터 게시판 1274459271
Report List New Post
개인
전화: 0967-276-1010
이메일: manao1966@hanmail.net
카톡 ID: tangatanga7
지역: 말라테
금액: 123 페소
냉장고 6000페소
티비 8000페소
침대 2000페소 /3000페소
세탁기 2000페소
냉동고 1500페소
에어콘 2000페소
온수기 2500페소
식탁 2000페소
전자렌지 1500페소
위치는 말라테입니다
0967~276~1010
  본 글을 신고하시겠습니까?
Report List New Post
임진근 [쪽지 보내기] 2019-11-09 22:17 No. 1274468073
냉장고 티비 에어콘 사용 연한이 얼마나 되었나요
김정훈@네이버-34 [쪽지 보내기] 2019-11-16 00:17 No. 1274475196
배달은 방법이없겠죠?
화상영어 [쪽지 보내기] 2019-11-02 15:38 No. 1274459298
다른건 몰라도 남이 쓰던 침대는 못사겟더라
Planet [쪽지 보내기] 2019-11-15 02:42 No. 1274474326
@ 화상영어 님에게...

그럼 호텔도 못 가시겠군요
남이 쓰고 뒹굴던 침대라 ㅎㅎ
money10 [쪽지 보내기] 2019-12-04 22:56 No. 1274497805
@ Planet 님에게...
ㅋㅋㅋㅋ
뉴 광고/홍보/장터 게시판
No. 534
Page 9
Post thumbnail image
심카드  14036  19-04-16
Post thumbnail image
세부코필커플  25186  19-04-05
Post thumbnail image
테솔취업  182  19-12-03
필리핀다나와  182  19-12-02
세븐콘도C2  1500  19-10-18
•_•  532  19-11-27
robin jang  1774  19-09-20
김상진  458  19-09-29
Post thumbnail image
럭스  1814  19-09-25
대형김  2900  19-09-23
정성윤  551  19-09-22
mino  385  19-11-08
안상수  1373  19-09-26
Ino Cho  729  19-10-18
이성재  713  19-10-14
Post thumbnail image
김석홍  49  19-12-05
전환  1266  19-09-22
김송희  605  19-09-25
 455  19-11-11
Seonho choi  789  19-10-29
Dkdlfkdkdlfk  1226  19-11-08
kennyheo  621  19-11-27
Hun  1703  19-09-22
Post thumbnail image
halikana  536  19-11-18
HEADAM  763  19-11-17
JAY  719  19-11-21
benrulyn park  343  19-11-26
한울  583  19-09-26
김정옥  1051  19-10-03
신연수  144  19-12-04
park dongpill  235  19-11-29
Post thumbnail image
Dustin kim  2263  19-10-09
Mr won  897  19-10-18
김정호  1585  19-11-12
Halin  1563  19-10-27
jake  1315  19-11-15
James Kim  40  19-12-05
김영기  297  19-12-04
김재림  1576  19-10-31
케이  837  19-10-26
제리  2403  19-10-10
Post thumbnail image
조용민  834  19-10-07
Post thumbnail image
박성화  459  19-10-14
김광윤  391  19-11-29
Isabel Cadusale  868  19-11-25
KnobelsView  572  19-10-28
a1155426  166  19-12-04
도날드  1123  19-10-19
장승재  342  19-11-21
Post thumbnail image
go7go  645  19-10-03
민채림  330  19-10-31
Post thumbnail image
박태준  90  19-12-05
김두현  1802  19-09-30
박태준  1649  19-10-04
jee  3257  19-10-11
하우영  205  19-10-19
추파춥스  287  19-11-27
alex  381  19-11-03
CHOI EDDY  2666  19-10-18
Post thumbnail image
이창용  1054  19-10-11
Post thumbnail image
shone  295  19-12-03
Post thumbnail image
신석영  367  19-11-25
홍콩벨라  98  19-12-05
bdtghshjsdfgjsfjsftj  2212  19-10-11